Agri Parts
RAKE BAR - ELEVATOR CHAIN

RAKE BAR - ELEVATOR CHAIN0005182411CL

FOR CHAIN SPACING 378 mm

468mm

€7,69 VAT escl

€9,38 VAT incl